Από εταιρεία, με έδρα την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας (Σόφια), η προμήθεια, με απευθείας ανάθεση, του μηχανήματος, αξίας 58.376,99 ευρώ, για τη λειτουργία εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας, στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Κοζάνης, που θα πραγματοποιεί τεστ ανίχνευσης, για τον κορωνοϊό, για όλη την Δ. Μακεδονία.

Δείτε εδώ την απόφαση της απευθείας ανάθεσης που σας παρουσιάσει το kozan.gr

 

Δείτε εδώ το site της εταιρείας