Όποιος επιθυμεί να λάβει άϋλα (χωρίς έντυπο) τη συνταγή του από τον γιατρό, θα πρέπει να το δηλώσει αυτό στο σύστημα συνταγογράφησης, κάνοντας τη σχετική εγγραφή.  Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή, χρειάζεται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή smartphone και σύνδεση στο διαδίκτυο, διαρκεί μόλις 2-3 λεπτά και σας την περιγράφουμε αμέσως βήμα – βήμα:

 1. Μπαίνουμε στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : www.gov.gr
 2. Επιλέγουμε το πλαίσιο: Υγεία και πρόνοια
 3. Επιλέγουμε: Φάκελος υγείας
 4. Επιλέγουμε:  Άυλη συνταγογράφηση
 5. Επιλέγουμε:  Είσοδος στην υπηρεσία
 6. Επιλέγουμε:  Είσοδος με κωδικούς taxisnet
 7. Βάζουμε τους κωδικούς  μας  taxisnet
 8. Επιλέγουμε:  Εξουσιοδότηση
 9. Βάζουμε τον Α.Μ.Κ.Α  μας.
 10. Επιλέγουμε:  Επιβεβαίωση
 11. Γράφουμε το κινητό ή και το Εmail μας (γίνεται και μόνο με το κινητό ή μόνο email) και επιλέγουμε επιβεβαίωση.
 12. Mας αποστέλλεται άμεσα (στο κινητό ή στο email, ανάλογα με το τι βάλαμε) ένας κωδικός
 13. Γράφουμε τον κωδικό, που πήραμε με μήνυμα στο κινητό ή στο email μας, στο αντίστοιχο πλαίσιο.
 14. Επιλέγουμε:  Υποβολή

Είμαστε πια έτοιμοι!

Ο ιατρός της επιλογής μας γράφει, μετά από συνεννόηση μαζί του ή μετά την εξέτασή μας, την συνταγή  της πάθησής μας στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.  Όταν ο γιατρός τελειώσει τη συνταγογράφηση,  μας  έρχεται μήνυμα στο κινητό (ή/και στο email μας) με έναν κωδικό της συνταγής  για να πάμε στο φαρμακείο και δείχνοντας το να πάρουμε τα φάρμακά μας. Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγοράφηση αποτελεί ιατρική πράξη και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο από τον γιατρό, όσο και από τον ασθενή.