Η εταιρία Gogomitros Constructions επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών στη Γερμανία με τις εξής ειδικότητες:

1) Χειριστές μηχανημάτων έργων

2) Οδηγοί με τουλάχιστον τρίτης κατηγορίας δίπλωμα (κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3) Εργατοτεχνίτες με ειδικότητα στην τοποθέτηση κυβόλιθου

4) Εργάτες

* Το έργο ξεκινάει 27/04/2020

Επικοινωνία και βιογραφικό μόνο στο
[email protected]