Τελέσαμε (8-5-2020, μνήμη του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου) στον Ι.Ν. του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω στο Βελβεντό, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης, τη Θεία Λειτουργία.

Κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του φονικού ιού.

Ο παπάς έψαλε δυνατά το “Χριστός Ανέστη!”. Τα μεγάφωνα του Ναού, επί πτερύγων ανέμων, το μετέφεραν παντού (δι’ ευχών του Σεβ. Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου) στην ανοιξιάτικη και ηλιόλουστη Α.Π.Β. Και από τα σπίτια, τους κήπους, τους δρόμους, τα χωράφια, τα σχολεία και από κάθε χώρο εργασίας των ανθρώπων, ήρθε ο αντι-χαιρετισμός, ως παλλαϊκό αντιφώνημα, που υψώθηκε θερμά και συγκινησιακά ως τον ουρανό και ως τα πέρατα της γης: “Αληθώς Ανέστη!”. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη!

Έψαλαν: Γιάννης Τζινίκος (δεξιό), Βασίλης Καρανώτας (αριστερό αναλόγιο). Διακονητής: Γιάννης Παπαγόρας.

Το τέταρτο Ευαγγέλιο (το κατά Ιωάννην), την Αποκάλυψη (τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης) και τρεις Επιστολές, άφησε στην Καινή Διαθήκη, διά της Εκκλησίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Από την Εκκλησία ο Ιωάννης ονομάστηκε Θεολόγος. Και πήρε τον ιδιαίτερο τίτλο του Ευαγγελιστή της αγάπης.

Ο Ιωάννης περισσότερο από όλους τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές κήρυξε για την αγάπη. Κήρυξε για:

Την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Την αγάπη των ανθρώπων προς το Θεό.
Την αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους.

Η αγάπη (πρέπει να) είναι το πρώτο και κύριο γνώρισμα των χριστιανών.

Γράφει στην Α’ Καθολική Επιστολή του ο Ιωάννης: “Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ” (Α’ Ιωάνν. 4, 16). Ο Θεός είναι αγάπη, κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στο Θεό, κι ο Θεός μέσα σ’ αυτόν.

Σε άλλο σημείο της Επιστολής του γράφει: “Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν, ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν ον εώρακε, τον Θεόν ον ουχ εώρακε πώς δύναται αγαπάν; και ταύτην την εντολήν έχομεν απ’ αυτού, ίνα ο αγαπών τον Θεόν αγαπά και τον αδελφόν αυτού” (Α’ Ιωάνν. 4, 20). Αν κάποιος πει, αγαπώ το Θεό, μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί, πραγματικά, αυτός που δεν αγαπάει τον αδερφό του που τον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει το Θεό που δεν τον βλέπει; Αυτήν την εντολή, μας έδωσε ο Χριστός: Όποιος αγαπάει το Θεό, πρέπει να αγαπάει και τον αδελφό του.

Τόσο περισσότερο είναι επίκαιρο πάντα το κήρυγμα του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου για την αγάπη, όσο κάθε φορά και μάλιστα σήμερα η αγάπη κοντεύει να είναι άγνωστο πράγμα στον κόσμο.

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας

παπαδάσκαλος

8-5-2020