Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, για τους πελάτες και το προσωπικό, άνοιξε και σας περιμένει να το επισκεφτείτε, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 12 στην Κοζάνη,  το εργαστήριο χρυσοχοΐας Μαυρόπουλος Θωμάς & Λεωνίδας στην Κοζάνη.