1.955.755,60€ για ένταξη νέων έργων στο ΕΑΠ 2012 – 2016 στο Δήμο Βοΐου. Σε ποια έργα αυξάνεται και σε ποια μειώνεται ο προϋπολογισμός. Ποια έργα απεντάσσονται. Δείτε, πρώτοι, αναλυτικά,τη λίστα στο kozan.gr.

 

Αύξηση προϋπολογισμού ενταγμένων έργων 177.000,00€

 

Μείωση προϋπολογισμού ενταγμένων έργων 247.096,44€

 

Εντάξεις νέων έργων – 1.955.755,60€

 

 

Απένταξη έργων – 507.000,00€