Ο Δήμος Σερβίων ζητεί/διεκδικεί από το Δήμο Βελβεντού το ποσό των 586.780,048 ευρώ ως συμψηφισμό απαιτήσεων κι υποχρεώσεων που προέκυψαν από το διαχωρισμό του μέχρι πρότινος ενιαίου Δήμου (Σερβίων – Βελβεντού). Συγκεκριμένα, με βάση σχετικό πίνακα, που περιλαμβάνεται σε έγγραφο που απέστειλε, πριν από λίγες μέρες, ο Δήμος Σερβίων στο Δήμο Βελβεντού  (και κοινοποιήθηκε σε δημοτικούς συμβούλους και των δύο δήμων), εξειδικεύει το σκεπτικό των διεκδικήσεων αυτών, όπως αναφέρονται τα παρακάτω:

Mάλιστα, όπως σημειώνεται, μέρος των 586.780,048 ευρώ και συγκεκριμένα τα 146.088,378 ευρώ έχουν ήδη πληρωθεί από έσοδα του Δήμου Σερβίων και ζητείται το εν λόγω ποσό να αποδοθεί άμεσα στο Δήμο Σερβίων, διότι πέραν της νομικής υποχρέωσης κρίνεται σημαντικό μέγεθος για την ομαλή λειτουργία του Δήμου Σερβίων.

Μέχρι τότε, κάθε μηνιαία δόση των 1.727,45 ευρώ που τυχόν θα πληρωθεί από τον Δήμο Σερβίων για την εξυπηρέτηση των δανείων του Βελβεντού, θα γίνεται αυτομάτως απαιτητή από το Δήμο Σερβίων και θα προστίθεται στο σύνολο των υποχρεώσεων. Επίσης προτείνεται το ποσό των 2.436 ευρώ, που αναλογεί στο Δήμο Βελβεντού, επί της μηνιαίας δόσης του δανείου ισοσκέλισης έτους 2019, να αποδίδεται σε μηνιαία βάση στο Δήμο Σερβίων ως πάγια υποχρέωση του Δήμου Βελβεντού μέχρι τη λήξη του δανείου το έτος 2030.

Η πρόταση, από την πλευρά του Δήμου Σερβίων, καταλήγει και με το ακόλουθο: Εφόσον τακτοποιηθούν οι προαναφερόμενες εκκρεμότητες, το υπόλοιπο ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Βελβεντού  να αποδοθεί στο Δήμο Σερβίων είτε υπολογιστικά με βάση τις γενόμενες πληρωμές είτε κατόπιν διακανονισμού.

kozan.gr