Το Webinar απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και τους γονείς τους που ενδιαφέρονται για θέματα επιλογής σπουδών. Μαθητές και γονείς θα ενημερωθούν για τις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας στην μετά COVID- 19 εποχή, θα πληροφορηθούν για το Νέο Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όλα τα Τμήματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά ανά επιστημονικό πεδίο και θα επισημανθούν εναλλακτικές καριέρες που προσφέρονται. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε θέματα εισαγωγής σε Στρατιωτικές Σχολές και Σώματα Ασφαλείας.

Πότε: Τετάρτη, 20.5.2020, 18:00-20:00

Για τη συμμετοχή σας, απαραίτητη η εγγραφή στο: Webinar Επαγγελματικού Προσανατολισμού