Απαραίτητη η κατοχή κάρτας ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών και επιθυμητή η οποιαδήποτε προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Αποστολή βιογραφικών στο Farma.lefkaron@yahoo.gr .

ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Κυπίρτογλου Κοσμάς

Παραγωγή και εμπόριο τυροκομικών προϊόντων