Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, αποδεκτή έκανε, η Γενική Διεύθυνση  Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, την Ιεραρχική Προσφυγή της εταιρείας Siemens Gamesa Renewable Energy Α.Ε. κατά της  από 19-04-2019 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 20,79MW σε γεωτεμάχιο έκτασης 2.432640,50 τ.μ. στη θέση «Βουρσάνα» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς η νέα τροποποιημένη πρόταση εγκατάστασης του Αιολικού Πάρκου δεν προκαλεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη και αλλοίωση της μορφής αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της περιοχής.

Οι όροι που τίθενται από την πλευρά του Υπουργείου, για την αποδοχή της προσφυγής, είναι:

1. Να καταργηθεί η βορειότερη ανεμογεννήτρια, η οποία είναι ορατή από τον αρχαιολογικό χώρο των Σερβίων και να μετακινηθεί κατά τι η δεύτερη ανεμογεννήτρια, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή από τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο.

2. Κατά τον σχεδιασμό της προβλεπόμενης οδοποιίας και κατά την εκπόνηση της ΜΠΕ, να καταβληθεί προσπάθεια ώστε η οδοποιία: α) Να απομακρυνθεί και ει δυνατόν, να μην είναι ορατή από τον αρχαιολογικό χώρο των Σερβίων, β) να έχει το μικρότερο δυνατό πλάτος και γ) Να υπάρξει πρόβλεψη αποκατάστασης του τοπίου μετά το πέρας των εργασιών μεταφοράς και εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας.

kozan.gr