Σας γνωρίσουμε ότι το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, το οποίο εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαΐου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κων/νος

2.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρ Ι Ζ Ο Σ Αναστάσιος

3.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

4.

Τ Α Μ Ι Α Σ Φ Τ Α Κ Α Σ Κων/νος

5.

Μ Ε Λ Ο Σ ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ Χρήστος

Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Ευστάθιος

2.

ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ηρακλής

3.

ΜΕΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΝΛΙΔΗΣ Στέφανος

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Α.Σ.Α

1

ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοζάνη 1 Ιουνίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Υπαστυνόμος Β΄ ε.α.

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος

Ανθυπαστυνόμος ε. α.