Πρόσληψη  προσωπικού µε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Πειραματική Σχολή Κλασσικού Χορού & στο Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε.).

Κλικ εδώ για την πρόσκληση.