Νέα αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ο.Ε. της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Π. Γκατζαβέλη & του περιφερειακού συμβουλίου της αντιπολίτευσης Η. Κάτανα, με  αφορμή τα 20.000 ευρώ επιπλέον, σε τόκους, που θα κληθεί να πληρώσει η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας για εξόφληση τιμολογίου σε ιδιώτη (από 7000 θα πληρωθούν, τελικά, 27.000 σε τόκους). “Έπρεπε να ελέγξουμε κάποιες καταγγελίες που έγιναν γι’ αυτό δεν προχωρήσαμε στην άμεση πληρωμή του”, είπε ο Η. Κάτανας,  για λογαριασμό της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, συμπληρώνοντας “Δεν θα αφήνετε αιχμές” “Καθυστερήσατε τις διαδικασίες και θα πληρώσουμε 20.000 ευρώ επιπλέον” υποστήριξε η Π. Γκατζαβέλη. Δείτε τι συνέβη: