Στον οικισμό της Άνω Κώμης δεν έχει εφαρμοστεί η ονοματοδοσία οδών και πλατειών γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του χωριού.