Φωτογραφίες από τις εργασίες κατασκευής στο νέο οικισμό Ποντοκώμης. H B’ φάση των έργων περιλαμβάνει εσωτερική κι εξωτερική οδοποιία,  τα δίκτυα υποδομής τής αποχέτευσης ακαθάρτων κι ομβρίων (εσωτερικό και εξωτερικό), του δικτύου ύδρευσης, του δικτύου άρδευσης, του υπογείου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της υπογειοποίησης τού δικτύου υπερυψηλής τάσης.