Στις εμβληματικές επενδύσεις, σύμφωνα με το Master Plan, για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, προβλέπεται “Ολοκληρωμένο Κέντρο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού”, όχι όμως στην Δ. Μακεδονία, για την οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν σχέδια για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο  αλλά στη Μεγαλόπολη

Δείτε το χαρακτηριστικό πίνακα: