Στην παρούσα χρονική περίοδο, για τις αιτήσεις ηλεκτροδότησης κατοικιών εντός του οικισμού της Νέας Ποντοκώμης, για τις οποίες προκύπτει από τη ΔΕΗ κάποια δαπάνη, ο Δήμος Κοζάνης θα αναλαμβάνει το 90% αυτής και ο ενδιαφερόμενος το 10%, με τη διαφορά ότι η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε ο Δήμος Κοζάνης από τη ΔΕΗ για τις απαλλοτριώσεις και όχι από τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτή είναι η απόφαση του Δήμου Κοζάνης, που τίθεται σε ισχύ στις περιπτώσεις μικτής ηλεκτροδότησης δημοτών και μόνο στον υπό κατασκευή οικισμό  Ποντοκώμης για το λόγο ότι στην παρούσα φάση όπου δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι εργασίες στον οικισμό,  κάθε κατασκευή εναέριου δικτύου για την ηλεκτροδότηση κάποιας οικίας δημότη, θα είναι επισφαλής, διότι αφενός κατά την κατασκευή των υποδομών το δίκτυο αυτό θα πρέπει να μετακινηθεί ή ακόμη να αφαιρεθεί εντελώς, αφετέρου να ενσωματωθεί με το νέο δίκτυο που πρόκειται να κατασκευαστεί για την ηλεκτροδότηση του οικισμού. H ηλεκτροδότηση συνολικά του οικισμού θα ακολουθήσει την όδευση η οποία θα αποτυπωθεί στη μελέτη που θα εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ.

kozan.gr