Προχωράει τα διαδικαστικά η Π.Α.Ε. Α.Ε. Ποντιών Κοζάνης. Εγκρίθηκε η άδεια σύστασης κι έγκρισης του καταστατικού της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας.