Ο Δημοτικός Σύμβουλος Kοζάνης Κ. Κουρού, με την ιδιότητα του Οικονομολόγου, στη θέση του εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ). Δείτε την απόφαση: