Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με την υπ`αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4484/11-10-2020) η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτοπροσώπως, γίνεται ΜΟΝΟ η εξόφληση οφειλών λογαριασμών, απο καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα (ebanking).

Η χρήση μάσκας απο τους συναλλασσόμενους είναι υποχρεωτική.

Τα Τηλέφωνα επικοινωνίας υπηρεσιών της Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι :

  • Αιτήσεις – Πρωτόκολλο : τηλ. 24630-54420, 54421, 54422

  • Φαξ : 24630 54423

  • Συμβόλαια – Συνδέσεις (Τηλεφωνικό Ραντεβού) : τηλ. 24630-55743

  • Βλάβες (δηλώνονται τηλεφωνικά) : 24630-55745

  • Διάφορα θέματα λειτουργίας : (αναφέρονται τηλεφωνικά) 24630-54420, 54421, 54422

Για τον περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας μπορεί να χρησιμοποιείται και η Ηλεκτρονική αλληλογραφία για όλα τα θέματα στην διεύθυνση:

dethpgraidis@gmail.com

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι νεώτερη ανακοίνωσή μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π.