Αναστέλλουν τη λειτουργία τους, μέχρι και 19/10, τα τμήματα Γ2, ΓΟΠ1 Οικονομίας & Πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης. Eπίσης κλείνει, μέχρι και 23/10, 1ο ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.