Μήπως θα έπρεπε να τροποποιηθεί, εκ νέου, η πρόσκληση ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας που επλήγησαν από τον COVID-19; Μήπως θα πρέπει να ορισθεί ως ελάχιστη επιχορήγηση το ποσό των 2000 ευρώ, όπως ισχύει, σε αυτό το σκέλος, στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου (κλικ εδώ – δείτε τη σημερινή (23/10) τροποποιητική απόφαση), αντί για τα 5000 ευρώ που ισχύει στη δική μας πρόσκληση. Έτσι θα μπορέσει να ενταχθεί και μια επιχείρηση που έχει συνολικά έξοδα για το 2019,  το ελάχιστο 4000 ευρώ, αντί για 10.000 ευρώ (που ισχύει τώρα). Κάτι αντίστοιχo θα μπορούσε να γίνει και με το ανώτατο όριο επιχορήγησης των 40.000 ευρώ  με γνώμονα και πάλι τα αντίστοιχα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να ενταχθούν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

kozan.gr