Σημερινές (1/11) πρωινές εικόνες από τη Γέφυρα του Ρυμνίου Κοζάνης, με ελάχιστο νερό από τη μία πλευρά της και με πολύ χαμηλή στάθμη από την άλλη.