Εικόνες από το κέντρο της Πτολεμαίδας, 1η μέρα εφαρμογής του γενικού lock down στην χώρα.