Σημερινές (7/11) εικόνες από τη λαϊκή αγορά της Κοζάνης.