Τι ακριβώς ισχύει για τους χώρους λατρείας, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ΦΕΚ.