Πρόταση στο Πρόγραμμα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου «GR-Energy» 2014-2021 καταθέτει η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. H πρόταση αφορά το κτήριο του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης το οποίο δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Το κτήριο έχει πλέον παραχωρηθεί μετά από ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αυτή από το ΥΠ.Α.Α.Τ., για χρήση του ώστε να αξιοποιηθεί και να επαναλειτουργήσει με διευρυμένο ρόλο ως Αγροτικό και Κτηνιατρικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Το όραμα της σημερινής Περιφερειακής Αρχής είναι η προαναφερθείσα μετεξέλιξη του Κέντρου σε Βιωματικό Εργαστήριο, τόσο μέσω της πιλοτικής ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου όσο και μέσω συνεργαζόμενων δομών που θα στεγαστούν και θα λειτουργούν στο κτίριο. Οι δομές αποτελούνται από ένα σύγχρονο Αγροτικό και Κτηνιατρικό εργαστήριο το οποίο θα λειτουργήσει σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ως ένα Κέντρο Αριστείας στον αγροτικό και κτηνιατρικό χώρο, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοτικό Κτηνιατρείο Κοζάνης. Επιπλέον, η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η χρήση καινοτόμων συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας και η σύμπραξη φορέων της τριπλής έλικας της οικονομίας – Δημόσιοι, Ερευνητικοί και Επιχειρηματικοί φορείς – θα ενισχύσουν τη συνύπαρξη και τη συνεργασία μεταξύ τους, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός χαρακτήρας που θα έχει το Κέντρο μέσω της μετεξέλιξής του σε Βιωματικό Εργαστήριο. Ο εκπαιδευτικός και κοινωνικός χαρακτήρας του Κέντρου θα στοχεύσει σε φορείς και ινστιτούτα από όλη την χώρα λόγω του πιλοτικού, πρωτοποριακού και εξαιρετικά καινοτόμου χαρακτήρα που θα έχει όπως είναι το Ερευνητικό Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.λπ. Επιπλέον θα αποτελέσει εκπαιδευτικό πόλο για τη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και των γειτονικών περιφερειών. Για το λόγο αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα συνδιαμορφώσουν κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση, διαρκή επιμόρφωση και μεταφορά της παραγόμενης γνώσης και εμπειρίας τόσο σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους και υλοτόμους της Δυτικής Μακεδονίας όσο και σε ένα ευρύτερο κοινό. Συνδυαστικά κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται πιλοτικά στο κτίριο. Ιδιαίτερη έμφαση λόγω και της μετάβασης της ΠΔΜ στην μεταλιγνιτική εποχή, θα δοθεί σε ανέργους και σε εν δυνάμει ανέργους που σχετίζονται με την λιγνιτική παραγωγή, με την προοπτική το Κέντρο να απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που επιθυμεί να αναπτύξει δεξιότητες/ικανότητες που θα συμβάλλουν στην απόκτηση εφοδίων ως προς την αναζήτηση εργασίας.

Στο κτήριο θα διαμορφωθεί κατάλληλα μία αίθουσα για εκπαιδευτικές δράσεις σε παραγωγούς και μεταποιητές αγροτικών προϊόντων ώστε να μεταφερθεί σε αυτούς η τεχνογνωσία και η επιστημονική γνώση που απαιτείται για την παραγωγή και προώθηση ανταγωνιστικών προϊόντων σε υφιστάμενες και νέες αγορές. Με τον τρόπο αυτό η ΠΔΜ επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της αξιοποιώντας τόσο την επιστημονική γνώση όσο και αποτελέσματα ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στο χώρο θα υλοποιούνται εξειδικευμένα σεμινάρια επιστημόνων του κλάδου της Αγροδιατροφής ώστε να εμπλουτίζουν και να εξειδικεύουν τις γνώσεις τους. Επιπλέον, η αίθουσα θα διατίθεται σε φορείς/συλλόγους για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στον αύλειο χώρο του κτιρίου θα πραγματοποιούνται στοχευμένες εκδηλώσεις, workshop, επιδείξεις κ.λπ.. Θα δημιουργηθεί επίσης ειδικός χώρος ως εκθετήριο και ως χώρος υποδοχής επιχειρηματιών από άλλες περιοχές με σκοπό τη συνεχή δικτύωση και αύξηση της εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα πιλοτικά και καινοτόμα συστήματα που θα εγκατασταθούν στο κτίριο θα είναι επιδεικτικά με κύριο σκοπό την εξοικείωση των αγροτών (αλλά και όλων των πολιτών, μαθητών και φοιτητών) με τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηριχθεί με τρόπο συστηματικό η έξυπνη γεωργία. Οι πιλοτικές και καινοτόμες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο είναι:

• εγκατάσταση θερμομόνωσης στο κέλυφος και στην οροφή του κτιρίου,

• αντικατάσταση των κουφωμάτων σε συνδυασμό με κινούμενα συστήματα σκίασης,

• αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου με αντικατάσταση του δισωλήνιου συστήματος του κτιρίου με νέο διαστασιολογημένο σύμφωνα με τις νέες μειωμένες απώλειες,

• αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης – ψύξης μέσω της αντικατάστασης των τερματικών μονάδων με FCU οροφής,

• αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου με εγκατάσταση αντλιών θερμότητας,

• αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του κτιρίου με φωτιστικά led

• εγκατάσταση κεντρικού ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας. Συνδυαστικά με τις κτιριακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, θα προστεθεί φωτοβολταϊκό πάρκο και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με υδρογόνο και μπαταρία ώστε το σύστημα (κτίριο) να γίνει πρακτικά αυτόνομο.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα είναι 30kW και θα τοποθετηθεί στο υφιστάμενο στεγασμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Η ανανεώσιμη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό πάρκο θα χρησιμοποιείται απευθείας για τις ανάγκες του κτιρίου και η περίσσειά της θα αποθηκεύεται τόσο στους συσσωρευτές του συστήματος (100kWh) όσο και στο σύστημα υδρογόνου (1MWh).