Κατά τη διάρκεια της θητείας μας στη διοίκηση των δύο Νοσοκομείων του Νομού Κοζάνης προκηρύχθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις ιατρών των ΜΕΘ και ταυτόχρονα σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία εκπαιδεύτηκε νοσηλευτικό προσωπικό για την υποστήριξη ειδικότερα της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κοζάνης. Οι προκηρύξεις, ο αριθμός των θέσεων και η κατάληξή τους παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

Νοσοκομείο Κοζάνης

Αριθμός προκήρυξης

Θέσεις

Προσλήψεις

Σε εξέλιξη

‘Αγονες

8478/27-7-2017

5

4

1

Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

Αριθμός

προκήρυξης

Θέσεις

Προσλήψεις

Σε εξέλιξη

‘Αγονες

9794/2-8-2016

1

1

4161/27-3-2017

1

1

4109/28-3-2018

1

1

5811/22-5-2019

1

1

Με τις εν λόγω προσλήψεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ, ίσως και με 10 συνολικά κλίνες. Αυτός ήταν ο προγραμματισμός. Στο μεταξύ όμως, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της πενταετίας, έφυγαν από το Νοσ. Πτολεμαΐδας δύο ιατροί με βαθμό διευθυντή και μία ιατρός με βαθμό επιμελητή Α’ που κατέλαβε θέση σε άλλο Νοσοκομείο, έπειτα από συμμετοχή σε προκήρυξη,. Επιπλέον, αποχώρησε ένας επικουρικός ιατρός με τη λήξη της σύμβασής του, ενώ μία θέση δεν προκηρύχθηκε αρχικά διότι ήταν δεσμευμένη από επικείμενη μετάθεση ιατρού από το Νοσ. Φλώρινας. Η συγκεκριμένη . μετάθεση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε επειδή ο ιατρός άλλαξε την αίτησή του στο Υπουργείο και ζήτησε μετάθεση για Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Η κενή θέση που προέκυψε προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 5811/22-5-2019 προκήρυξη και η σχετική διαδικασία (συμβούλιο κρίσεων κ.λπ.) θα είχε ολοκληρωθεί αν δεν πάγωνε λόγω εθνικών εκλογών. Ωστόσο, ενώ θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, τελικά έγινε με καθυστέρηση 8 μηνών! (Φεβρουάριος του ΄20).

Παρόλο που για πρώτη φορά ιστορικά προσελήφθησαν μαζικά τόσοι ιατροί για ΜΕΘ, τα παραπάνω γεγονότα, που ήταν ανεξάρτητα από τη βούληση και τις δυνατότητες παρέμβασης της διοίκησης, κατέστησαν αδύνατη τη λειτουργία και των δύο ΜΕΘ. Έτσι προέκυψε η αναγκαιότητα της μετακίνησης των δύο ιατρών από το Νοσ. Κοζάνης στο Νοσ. Πτολεμαΐδας, προκειμένου ακριβώς να συνεχίσει η λειτουργία τουλάχιστον της μίας. Οι εναπομείναντες δύο ιατροί του Νοσ. Κοζάνης μετακινήθηκαν για την υποστήριξη της Καρδιολογικής Κλινικής, η οποία ήταν διαρκώς υποστελεχωμένη εκείνο το χρονικό διάστημα.

Αυτή είναι η αλήθεια για την προ Covid-19 περίοδο. Για το 2020 έπρεπε από την αρχή ακόμα της πανδημίας να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις των ΜΕΘ, κάτι που θα μπορούσε να δώσει λύση στο σημερινό πρόβλημα και που βεβαίως δεν έγινε. Ο δε ισχυρισμός του σημερινού Διοικητή του Νοσ. Κοζάνης «ότι κάποιοι φρόντισαν με τις δύο μετακινήσεις να ακυρώσουν τη λειτουργία της ΜΕΘ στην Κοζάνη» είναι παντελώς ανυπόστατος. Διότι είναι στους πάντες γνωστό, προφανώς πλην του ιδίου, ότι οι μετακινήσεις είναι διάρκειας τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης, και μπορούν σε συνθήκες κρίσης να αναιρεθούν ανά πάσα στιγμή ή απλούστατα να μην ανανεωθούν μετά το πέρας του τριμήνου. Δικαιούμαστε συνεπώς να αντιστρέψουμε τον ισχυρισμό και να πούμε ότι κάποιοι φρόντισαν να μην επιστρέψουν οι ιατροί από το Νοσ. Πτολεμαΐδας στο Νοσ. Κοζάνης, προφανώς μεταξύ αυτών και ο νυν Διοικητής του Νοσ. Κοζάνης. Επιπρόσθετα, η μετακίνηση του ενός εκ των ιατρών από προσωρινή έγινε οριστική, δηλαδή μετάθεση! Αναρωτιόμαστε εάν αυτή η μετάθεση έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή του Νοσ. Κοζάνης ή χωρίς αυτή.

Όλα τα προηγούμενα είναι γνωστά σε πολλούς εκ των λειτουργών των δύο Νοσοκομείων του Νομού Κοζάνης και θα ήταν σωστό να μην δίνεται χώρος δια της σιωπής σε απολύτως αβάσιμα υπονοούμενα. Μέχρι σήμερα δεν επιθυμούσαμε να τοποθετηθούμε επί θεμάτων των Νοσοκομείων για να μην θεωρηθεί ότι το κάνουμε στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης, που θα μπορούσε να εκληφθεί και ως εγωιστικά σκόπιμη, μη έχοντες πια την ευθύνη. Πάντως είναι βέβαιο ότι όσο δεν μιλάμε εμείς, όπως και άλλοι που βρίσκονται μάλιστα σε θέσεις ευθύνης, επιτρέπουμε άθελά μας να κυριαρχούν συστηματικά οι μισές αλήθειες που, ως γνωστόν, είναι πολλές φορές χειρότερες από τα ψέματα.

Γιώργος Χιωτίδης

(Πρώην Διοικητής του Γ. Ν. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας)