Ενόψει της χειμερινής περιόδου ο Δήμος Φλώρινας απευθύνει έκκληση προς όλους τους δημότες για τη σωστή χρήση των κάδων απορριμμάτων.
Ως γνωστόν, οι κάδοι απορριμμάτων – πλαστικοί ή μεταλλικοί – έχουν τοποθετηθεί για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και για να δέχονται μόνο οικιακά απορρίμματα.
Η ρίψη άλλων υλικών προκαλεί σοβαρές ζημιές στο μηχανισμό αποκομιδής, αλλά επιφέρει και πρόστιμα στους παραβάτες.
Συστήνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη ρίψη στάχτης, φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο τους χειμερινούς μήνες, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όπως:
⦁ ολική καταστροφή των κάδων
⦁ κίνδυνο πυρκαγιάς των απορριμματοφόρων
⦁ ρύπανση των κάδων και των οικισμών
⦁ επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε όλους τους δημότες
Με την ευκαιρία, υπενθυμίζεται πως απαγορεύεται επίσης η ρίψη στους κάδους μπαζών, χόρτων, κλαδιών, ζώων, μετάλλων και άλλων σκληρών υλικών.