Τι απάντησε η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Γ. Γκατζαβέλη στις ενστάσεις που έθεσε η αντιπολίτευση (παράταξη Καρυπίδη) του περιφερειακού συμβουλίου σε σχέση κατανομή του ποσού του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020.

Ερώτηση/ένσταση αντιπολίτευσης: Υπάρχει ελλιπής τεχνική ανάλυση τεκμηρίωσης της κατανομής των ποσών ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Γ. Γκατζαβέλη (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών): Η ανάλυση ανά κατηγορία μέσου έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Νοέμβριος 2019) από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Το ποσό αυτό μοιράστηκε στις ΠΕ αναλογικά για ισοκατανομή των συμβάσεων.

Ερώτηση/ένσταση αντιπολίτευσης: Τα ΜΜΕ στα οποία θα γίνει η κατανομή, πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ΜΜΕ ;

Γ. Γκατζαβέλη (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών): Τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία και τα τωρινά και των προηγουμένων ετών για να κάνετε μια σύγκριση αν το επιθυμείτε.

Ερώτηση/ένσταση αντιπολίτευσης: Υπάρχει και ποια είναι η τεκμηρίωση ως προς τα ποσοστά κατανομής σε τηλεοράσεις, εφημερίδες, ηλεκτρονικές σελίδες, ραδιόφωνα και περιοδικά και γιατί δε τους έχει σταλεί ως συνημμένο στο θέμα;

Γ. Γκατζαβέλη (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών): Μία αναδρομή στο περσινό Περιφερειακό Συμβούλιο θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε ότι στο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής το οποίο και ψηφίσατε υπήρχαν τα ποσοστά κατανομής σε τηλεοπτικούς σταθμούς, έντυπα, ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ερώτηση/ένσταση αντιπολίτευσης: Στην εισήγηση δεν αναφέρεται πουθενά ποιο θα είναι το θέμα της καμπάνιας. Χάθηκε πολύς χρόνος και θα έπρεπε από πιο νωρίς να εκμεταλλευτούμε μία καμπάνια που θα αφορούσε τον covid-19 αλλά και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς ειδικά μετά το πρώτο λοκντάουν, αφού το θέμα της επικοινωνιακής προβολής είχε περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο τέλη του 2019 και ήταν έτοιμο. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση;

Γ. Γκατζαβέλη (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών) :Το θέμα της καμπάνιας θα γραφτεί στις συμβάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και τα θέματα που θέλει να προβάλει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα

Έχει γίνει ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ συνεννόηση με τα ΜΜΕ για τον τρόπο που θα προβληθεί η κάθε καμπάνια όπως ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ανατέθηκαν οι παραγωγές αυτών σε τοπικές εταιρείες παραγωγής. Κάτι για το οποίο τις προηγούμενες χρονιές δεν είχατε προβλέψει.

Ερώτηση/ένσταση αντιπολίτευσης: Γιατί έρχεται το θέμα προς έγκριση με μία τόσο πρόχειρη περιγραφή όπου αναλύει μόνο τα ποσά που θα μοιραστούν στις ΠΕ;

Γ. Γκατζαβέλη (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών): Η κατανομή ανά είδος είχε γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο την οποία και ψηφίσατε. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να περάσουν όλα από την έδρα. Για να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών έγινε η κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα. Σε επόμενο στάδιο θα έρθουν οι συμβάσεις προς έγκριση από την οικονομική επιτροπή όπου θα αναλύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις των αναδόχων και όλες οι λεπτομέρειες από κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Σαφώς πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο καθώς η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μαζί με τα συνημμένα στάλθηκε στο Υπουργείο και έχει ήδη εγκριθεί το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ερώτηση/ένσταση αντιπολίτευσης:Ποιοι ευθύνονται γι’ αυτήν την καθυστέρηση και ποιος έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος. Για όλα τα παραπάνω, θα ήθελαν στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής αναλυτική περιγραφή που θα αναφέρεται ο τρόπος και τα ποσά κατανομής στα τοπικά ΜΜΕ, αφού στη σημερινή εισήγηση όλα τα παραπάνω που ανέφερα αγνοούνται.

Γ. Γκατζαβέλη (Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών): Το σχέδιο της Επικοινωνιακής προβολής, τέθηκε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ακριβώς την ίδια ημερομηνία της θητείας σας, όταν η Περιφέρεια λειτουργούσε με το 100% του ανθρώπινου δυναμικού της και όχι με προσωπικό ασφαλείας λόγω πανδημίας Covid-19, συνεπώς δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση.

Αν κρίνετε πως υπήρχε καθυστέρηση, θα ήθελα να σας θυμίσω πρώτον πως μία χρονιά ξεχάσατε να κάνετε την κατανομή και δεύτερον πως κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της θητείας σας η κατανομή γινόταν το τελευταίο πενθήμερο του έτους χωρίς καν την ύπαρξη πανδημιών.