Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης συνέταξε μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης, προϋπολογισμού 1.216.000 ευρώ, με στόχο την απεμπλοκή του κτηρίου από το πετρέλαιο και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μελέτη, αφορά, την προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση και συγκεκριμένα παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και ψύξης του Κλειστού Γυμναστηρίου με την χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ, δηλαδή ηλιακό θερμικό σύστημα επίπεδων επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας αέρα-νερού. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δράσεων για την βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας του κτιρίου, προτείνεται και η αναβάθμιση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων του κτιρίου με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED. Τέλος, προτείνεται να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο σύστημα BΕMS (Κεντρικό σύστημα έλεγχου & ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων) Η

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, στο Κλειστό Γυμναστήριο της Λευκόβρυσης, είναι συνοπτικά:

α) Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων ζεστού νερού χρήσης.

β) Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για την υπολειπόμενη κάλυψη των απαιτήσεων ΖΝΧ τους χειμερινούς μήνες

γ) Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-νερού για την ολική κάλυψη των θερμικών φορτίων με παράλληλη αναβάθμιση των ΚΚΜ.

δ) Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος BΕMS.

ε) Αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού μέσω της αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας led.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ο Δήμος Κοζάνης θα καταθέσει σχετική πρόταση στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) – Θεματική Περιοχή: GR – Energy – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια, ύψους, 1.300.000€.

kozan.gr