Προσωπικό από την Εγνατία Οδός με τη χρήση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος επιθεωρεί τα τμήματα κάτω από την Υψηλή Γέφυρα των Σερβίων, σήμερα Πέμπτη 26/11,ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα οποιαδήποτε είδους προβλήματα.