Το Πρόγραμμα Διαφημιστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2020, σύμφωνα και με την αριθμ. 317/19 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα περιλαμβάνει μηνύματα που αφορούν την απασχόληση και ανεργία, προστασία περιβάλλοντος, ΑΜΕΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, πράσινη ανάπτυξη, τουριστική τόνωση της Περιφέρειας καθώς και άλλων συναφούς περιεχομένου που άπτονται του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος και τονώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών αλλά και τον τοπικό τουρισμό, καθώς και την προβολή των αποτελεσμάτων και ωφελειών των δράσεων της Περιφέρειας.

Παρακάτω περιλαμβάνεται η λίστα με το πρόγραμμα της έδρας (Κοζάνη) και της Φλώρινας ενώ υπολείπεται η λίστα των Π.Ε. Καστοριάς & των Γρεβενών. Κάποια ΜΜΕ καθώς και παραγωγοί διαφημίσεων δεν έχουν προστεθεί στην έδρα αλλά στην Π.Ε. Φλώρινας ενώ και κάποια ΜΜΕ της έδρας αναμένεται να συμπεριληφθούν στις λίστες Γρεβενών & Καστοριάς, για λόγους που έχει να κάνει με την ισόνομη κατανομή των ποσών ανά Περιφερειακή Ενότητα.