Λόγω ἐκτάκτων ἀστυνομικῶν μέτρων, ὁ Ιερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης θὰ παραμείνει κλειστὸς ἀπὸ τὸ μεσημέρι τῆς 5ης Δεκεμβρίου μέχρι τὸ βράδυ τῆς 6ης Δεκεμβρίου, ἀνήμερα τῆς ἐορτῆς τοῦ πολιούχου μας Ἁγίου Νικολάου.
Ἀς μετατραπεῖ ἡ καραντίνα τῶν ἡμερῶν σὲ εὐκαιρία ἀληθινῆς μετάνοιας καὶ συνεχοῦς προσευχῆς γιὰ νὰ παρατείνει ὁ Θεὸς τὸ Ἔλεός
Του σ’ ὅλους μας. Ἀς ὁμολογήσουμε τὸ «Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν» γιὰ νὰ ἀνθίσει μέσα μας «ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος» ποὺ εἶναι «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια».
Μὲ ἕνα πνεῦμα ἀς τιμήσουμε τὸν προστάτη καὶ «παπποῦ» μας Ἅγιο Νικόλαο προσευχόμενοι· «Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».
Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ