Εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” με προϋπολογισμό 427.000 ευρώ, η “κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης”.