📌 Αντεγκληματική και Σωφρονιστική Πολιτική:

🔹 Αλλαγή στη διαδικασία εισαγωγής εγκλείστων σε Θεραπευτικά Καταστήματα – Έλεγχος έκνομων συμπεριφορών.

🔹 Περιορισμοί στο πλαίσιο των αδειών σε κρατούμενους – Συχνές παραβιάσεις.

🔹 Ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης – Υψηλή παραβατικότητα – Αναβάθμιση υγειονομικών συνθηκών.

🔹 Επανακαθορισμός όρων μεταγωγής σε Αγροτικές Φυλακές – Αυξημένες αποδράσεις – Φραγή στα κυκλώματα.

📌 Οργανωτικές Βελτιώσεις:

🔹 Σύσταση και στελέχωση αναγκαίων υπηρεσιών Αντεγκληματικής Πολιτικής.

🔹 Επέκταση του προγράμματος “ΕΠΑΝΟΔΟΣ” – Επανένταξη κρατουμένων στην κοινωνία.

🔹 Οργάνωση μεταφοράς κρατουμένων που βρίσκονται σε θεραπευτική διαδικασία – Κατάλληλο όχημα – Συνοδεία ιατρού

🛂 Εκσυγχρονισμός ΤΑΠΑΣΑ – Ταμείου Ασφάλισης Σωμάτων Ασφαλείας.

Άλλες ρυθμίσεις:

Λειτουργικές και χρηστικές υπηρεσιακές βελτιώσεις – Ανακύκλωση/καταστροφή υλικών – Αξιοποίηση κατασχεμένων μέσων.

Αναβάθμιση Σχολής Αστυφυλάκων – Αύξηση κύκλου σπουδών.

Δυνατότητα κατ’ εξαίρεση πρόσληψης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Εξαίρετη πράξη από πολίτη.

Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων ανθρώπων που έχασαν στενό συγγενή στις φονικές καταστροφές στο Μάτι και τη Δυτική Αττική

ΣΎΡΙΖΑ: Το κάνετε για να τα θυμίσετε στον κόσμο. 🚫

Στελέχωση Πολιτικής Προστασίας και Σύσταση Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου.

Ρύθμιση για ασυνόδευτα ανήλικα – Όχι στην προστατευτική φύλαξη σε αστυνομικά τμήματα και κέντρα κράτησης – Ναι στην επείγουσα φιλοξενία.

🔵 Πλέγμα ρυθμίσεων που καθιστούν πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό το θεσμικό πλαίσιο στα πεδία των παρεμβάσεων. Υπερψηφίζω !