Με βάση τον νόμο 4485/2017, οι φοιτητές/τριες έχουμε δικαίωμα λόγου και ψήφου στα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου όπως η Σύγκλητος, η Κοσμητεία, η Γενική Συνέλευση Σχολής και η Γενική Συνέλευση Τμήματος. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης προκύπτουν ύστερα από εκλογική διαδικασία, η οποία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Αυτά είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στη σχετική εφορευτική επιτροπή και πρωτοκολλούνται βάση νόμου.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα αυτά ψηφίζουν για αποφάσεις που λαμβάνει το ίδρυμα και λογοδοτούν στην φοιτητική κοινότητα που τους εξέλεξε. Η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων των φοιτητών αποτελεί μία κορυφαία διαδικασία που ορίζεται βάση νόμου και πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και δημοσιότητα.

Ως φοιτητές/τριες του ΠΔΜ καταγγέλλουμε το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση για την εκλογική διαδικασία. Στις 15/12 και ώρα 19:30 στάλθηκε στο mail των φοιτητών του ΠΔΜ μία οδηγία για τον τρόπο που θα καλεστούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μία μέρα αργότερα(!) δηλαδή στις 16/12 και ώρες από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Προηγουμένως δεν συνεδρίασε κανένα αρμόδιο όργανο των φοιτητών και δεν στάλθηκε καμία ενημέρωση προς τους φοιτητές σχετικά με την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό φοιτητών και πολιτικών δυνάμεων από την δήλωση υποψηφιότητας. Παράλληλα καταγγέλλουμε το γεγονός ότι από την εκλογική διαδικασία αποκλείστηκαν(!) επειδή κάποιοι το αποφάσισαν, όλοι οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο ΠΔΜ πριν το 2013. Τέλος εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΔΜ δεν κοινοποίησε την απόφαση διεξαγωγής ηλεκτρονικών εκλογών στο site του ιδρύματος όπως είχε πράξει στις περσινές εκλογές.

  • Απαιτούμε από την εφορευτική επιτροπή να γνωστοποιήσει τα μέλη της καθώς και να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της.
  • Τα Δ.Σ. των τμημάτων και οι πρώην εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης να λογοδοτήσουν γιατί δεν ενημέρωσαν ως όφειλαν την φοιτητική κοινότητα για τις επερχόμενες εκλογές και να παρουσιάσουν δημόσια τις σχετικές αποφάσεις των Φ.Σ. για την διενέργεια εκλογών
    Καλούμε τους φοιτητές/τριες να μην νομιμοποιήσουν τις εκλογές φιάσκο καθώς είναι διάτρητες και το αποτέλεσμα προαποφασισμένο.

Διεκδικούμε:
1. Ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών η οποία θα γνωστοποιηθεί τουλάχιστον 1 μήνα πριν στο σύνολο της φοιτητικής κοινότητας.

  1. Να μην αποκλειστεί κανένας φοιτητής ή πολιτική δύναμη που θέλει να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές.
  2. Να μην αποκλειστεί κανείς φοιτητής από την εκλογική διαδικασία.
  3. Να κοινοποιηθούν τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας μετά το τέλος της, για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια.

Φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/foititestries_panepistimioy_dytikis_makedonias_apohi_apo_tis_ilektronikes_foititikes_ekloges_toy_pdm_3/?fRfsGnb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1157064-apohi_apo_tis_ilektronikes_foititikes_ekloges_toy_pdm&utm_term=RfsGnb%2Ben&fbclid=IwAR0kp6Aoi46UQ5u3CPWI5LdfF623_o3od7VkHVAVcerOBG7AcbPwtKd55S0