Για τους κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το κείμενο του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζόμενων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο καταγγέλλει τα ελλιπή μέτρα προστασίας απέναντι στην πανδημία στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε και αιτείται τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την υγεία, και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Αθήνα 16/12/2020

Οι καταθέτοντες βουλευτές