“Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες” από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης.