Ο γνωστός φούρναρης της Κοζάνης Γ. Σιδέρης βρήκε τη λύση για όσους επιθυμούν να βγουν έξω και δεν έχουν σκύλο αλλά διαθέτουν πουλιά.