Από το λαογραφικό υλικό της Τασίτσας Τιάλιου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕΛΙΜΕΙΑΚΑ τον Δεκέμβριο του 2003, τεύχος 22, με τον τίτλο “ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ”.