Η Ανεξάρτηση Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την πρόσληψη 100 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.