Συνεδριάζει, το Σάββατο 9/1/2021, το Τ.Σ. της Κοινότητας Ακρινής, με κυρίαρχα θέματα το μέλλον του χωριού, το ζήτημα της μετεγκατάστασης και περαιτέρω ενέργειες – Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα.