Παραλαβή 2ης παρτίδας εμβολίων Covid 19 στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης.