Όσον αφορά τα Εμφράγματα ή τα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα στην περιοχή της Κοζάνης από τα στοιχεία που συγκέντρωσα κατά την περίοδο της καραντίνας (lockdown) λόγω της πανδημίας από την ασθένεια Covid-19 ( ο υποτιθέμενος “Σεισμός” που τάραξε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα ) παρατηρήθηκε σημαντική μείωση ασθενών – εισαγωγών με Έμφραγμα του Μυοκαρδίου.
Αναλυτικότερα σε σύγκριση με τα τελευταία 3 χρόνια στην περιοχή της Κοζάνης όντως παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών ασθενών με Έμφραγμα του Μυοκαρδίου.
Ωστόσο, οι ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( το υποτιθέμενο “Τσουνάμι” ), οι εξωνοσοκομειακές αλλά και ειδικά οι ενδονοσοκομειακές ανακοπές ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ προοδευτικά…λόγω του ότι οι ασθενείς έρχονταν στο νοσοκομείο καθυστερημένα επειδή κυριαρχεί το αίσθημα του φόβου στους πολίτες να αναζητήσουν βοήθεια στο νοσοκομείο!!!
Προτρέπω την καθεμία και τον καθένα από εσάς, ανεξαρτήτως από την κατηγορία κινδύνου που ανήκουν, να αναζητούν βοήθεια στο Νοσοκομείο ή σε κάποιον Ιδιώτη Καρδιολόγο όταν εμφανίζουν συμπτώματα με θωράκιση ενόχληση, δύσπνοια…γιατί απλά η “ΚΑΡΔΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ”…
Για αυτό θεωρώ μία ευκαιρία για τον Νομό Κοζάνης, στην προέκταση του Γ.Ν. Κοζάνης να ζητηθεί και χώρος για ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ από τους υπεύθυνους για να συνεχίζει η καρδιά του καθενός να χτυπάει άφοβα.

Ο Στάθης Κουλούργης είναι γιατρός (καρδιολόγος) στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης – Εργάζεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου