Πρωινή φωτογραφία από την πόλη της Κοζάνης, με λήψη από την περιοχή των Αγ. Σαράντα.