Στο πλαίσιο της σημερινής (25/1) συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, με θέμα συζήτησης τις υπό αξιολόγηση επενδύσεις πλωτών Φωτοβολταϊκών πάρκων, εντός της Λίμνης Πολυφύτου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας INTERPHOTON – Σάββας Ζαφειράτος,  η οποία κι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία δύο μεγάλων σε έκταση πλωτών φωτοβολταϊκών, έδωσε συγκεκριμένες επεξηγήσεις για την επένδυση που θέλει, η εν λόγω εταιρεία, να υλοποιήσει στη λίμνη. Όπως είπε: “Κάποια μικρή παρανόηση έχει γίνει ότι ζητάμε το 1/6 της λίμνης. Αυτό που ζητάμε είναι 3000 στρέμματα. Δεν ζητάμε, σε καμία περίπτωση το 1/6 της λίμνης.  Το γνωρίζουμε ότι η αρχή αυτών των έργων είναι να καταλαμβάνουν το μάξιμουμ το 5%, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα ζητούσαμε το 1/6. Συνεπώς το λέω αυτό για να χαλαρώσω όλο το μηχανισμό και να μην υπάρχουν φοβίες. Η εταιρεία Σάββα Ζαφειράτος και Σια ουσιαστικά έχει ένα σκοπό. Όλοι να έχουν ένα κοινό όφελος από αυτού του είδους τις επενδύσεις και δεν έχει σε καμία περίπτωση ενδιαφέρον να θίξει κανενός είδους συμφέρον, ούτε των ψαράδων, ούτε τίποτα. Αυτό που έγινε αποτύπωση, είναι ότι ουσιαστικά είναι ένα πολύγωνο το οποίο το δώσαμε κάπως εκτεταμένο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης όλων αυτών των πραγμάτων και των ενεργειών, που έχετε κατά νου να δημιουργήσετε. Συνεπώς, μπορούμε να συν-υπάρξουμε στη λίμνη και σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούμε το 1/6 παρά μόνον από 73.000  στρέμματα, όπως πολύ σωστά είπατε, τα 3.000 στρέμματα. Τίποτε παραπάνω! Φυσικά τα 3000 θέματα για εμάς ουσιαστικά θα λειτουργούσαν για 500MW. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές είμαστε διατεθειμένοι και προτιθέμεθα να βρούμε μία κοινή συνισταμένη ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πάρκο, ένα φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος να μην αλλοιώνει τις ανάγκες της περιοχής”.