Μετά από 24 ώρες στον αέρα υπεβλήθησαν 472 ερωτηματολόγια από τα οποία 465 είναι έγκυρα (7 είναι διπλοεγγραφές και ψευδώνυμα – επιτρέψτε λοιπόν μια μηδαμινή απόκλιση στα ποσοστά που διαβάζετε).
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους πρώτους 465 συμμετάσχοντες για τον χρόνο τους.
Το πλέον ενδιαφέρον πεδίο του ερωτηματολογίου που είναι η κατάθεση γνώμης θα αναλυθεί μεθοδικά και στις 10.2 θα παρουσιαστούν τα συνολικά συμπεράσματα και οι σχετικοί πίνακες.
Και μία σημείωση: δεν θα απαντήσουμε ποτέ στο email που υποβάλλετε, παρά μόνο αν συναινείτε. Η υποχρεωτική υποβολή του email γίνεται για να είναι σαφές πως οι υποβολές είναι πραγματικές.
Η Δυτική Μακεδονία έχει ηχηρή φωνή. Τις επόμενες 15 ημέρες αυτή η φωνή θα ακούγεται όλο και πιο δυνατά.
Διαδώστε το ερωτηματολόγιο του Βαρομέτρου μας: www.varometro-gnomi.org.