Άδεια εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής του κεντρικού αγωγού τηλεθέρμανσης, στη Νέα Χαραυγή Κοζάνης, με σκοπό την αντικατάστασή του, έλαβε η ανάδοχος του έργου εταιρεία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. με έδρα την Θεσσαλονίκη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνει αναπόφευκτα η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία στα οποία θα γίνεται η επέμβαση. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα είναι 35 ημερολογιακές ημέρες. Η ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι ο υπό αντικατάσταση αγωγός είναι σε λειτουργία, ορίστηκε η 03/05/2021, όποτε και θα ολοκληρωθεί η θερμαντική περίοδος 2020-21, κι ολοκλήρωση των εργασιών η 07/6/2021.

kozan.gr