Οι πολίτες στις μέρες μας απαιτούν συγκεκριμένο λόγο και προτάσεις με αρχή μέση και τέλος. Αυτό ισχύει ακόμα και σε περιπτώσεις όπως η απολιγνιτοποίηση που ο βίαιος χαρακτήρας της και η παντελής απουσία σχεδίου για την περιοχή μας καθιστούν αυτονόητο το ΟΧΙ.